Wat wij doen

Onze visie:

Om te bouwen aan een meer duurzame, gelijkwaardige en democratische wereld hebben we een mondige, verbonden en duurzame beweging van burgers nodig. We kunnen dit soort beweging niet bouwen door te appelleren aan mensen hun angsten, hebzucht of ego. Door het focussen op en benadrukken van gedeelde universele, zelf-overstijgende culturele waarden zullen mensen eerder geneigd zijn te bouwen aan een duurzame, vredelievende wereld waarin gelijkheid, rechtvaardigheid, wijsheid en natuurbehoud centraal staan.

 

Onze missie:

Common Cause Nederland vergroot het begrip en kennis over het belang van gedeelde intrinsieke culturele waarden. Hierbij staat de relevantie van waarde-communicatie over globale vraagstukken, zoals op het gebied van duurzame ontwikkeling, ontwikkelingssamenwerking en milieukwesties, centraal. Zo bevorderen we de verdraagzaamheid en bescherming voor het welzijn van alle mensen en de natuur.

Frames theorie

Doelstellingen:

  • Verzamelen en het delen van kennis over waarden en hun rol in het behalen van maatschappelijke doelstellingen.

  • Cursussen en bijeenkomsten over waarden organiseren.

  • Verbindingen leggen en continueren met binnen- en buitenlandse initiatieven